Olorien

Espais per créixer, gaudir i aprendre junts

Reproducir vídeo

Qui som?

Olorien és un projecte educatiu de 0 a 3 anys que contempla l’educació des de una cura i atenció especial al desenvolupament integral de l’ infant, seguint un model pedagògic relacional i de l’ escola activa, que parteix de les necessitats i interessos dels infants, essent la funció de l’ educador acompanyar i facilitar que ells siguin capaços de construir els seus propis aprenentatges. A més, es dona importància a la relació, al vincle, la interacció, el joc, la participació i l’acció conjunta família-escola per tal d’ oferir experiències d’ aprenentatge que promoguin el desenvolupament personal, social, cultural i l’ autonomia.

La nostra filosofia de treball parteix d’una mirada sensible i respectuosa sobre el procés evolutiu dels infants atenent a les individualitats de cada un d’ells i creant llaços que ens permetin aprendre de l’experiència compartida.

Objetius Pedagògics

1. Oferir un espai educatiu sensible i cuidador que ofereixi seguretat i confiança a l’ infant i a la seva família per poder dur a terme experiències d’ ensenyament i aprenentatge.
2. Promoure entorns rics en experiències d’ aprenentatge conjunt que promoguin valors importants com el respecte, vida saludable, la responsabilitat i el valor de les nostres accions, regulació emocional i conductual, les relacions saludables amb els altres i el nostre entorn, etc.
3. Afavorir la diversitat lingüística: si bé la llengua vehicular serà el català i el castellà, es realitzaran activitats i dinàmiques que afavoreixin el coneixement i sensibilització cap a l’ anglès. 
4. Atendre, valorar i establir objectius individuals i grupals que s’ adaptin a les necessitats de l’ alumnat afavorint el seu procés d’ identitat i creixement individual en un espai col·lectiu sensible i respectuós amb les capacitats, interessos i competències de cadascú.
5. Disposar de professionals de diferents disciplines que promoguin la cura saludable dels infants i un acompanyament altament qualificat a les famílies per afavorir el procés de criança i gaudir de les seves funcions parentals.
6. Detectar signes d’alarma que limitin el procés de desenvolupament de l’infant proporcionant els recursos dins de l’àrea d’atenció primerenca necessaris.
7. Dotar dels recursos materials i humans per gaudir del plaer d’aprendre i créixer junts des de l’afecte i el respecte.
8. Oferir espais formatius, tallers, xerrades, activitats on família-infants-professionals puguin compartir, aprendre i resoldre inquietuds i necessitats pròpies del procés de criança i aprenentatge.

handled_IMG_1957_1080_1920_80
Toni Porras Photography

Identitat i característiques

Els nostres valors impliquen un compromís en el treball conjunt família-infants-comunitat educativa i son la nostra guia per aconseguir el nostre principal propòsit, infants saludables i feliços, que es sentin estimats i que puguin desenvolupar els seu potencial a nivell psicoafectiu, físic i motor, social i cognitiu.

 

Entenem el desenvolupament de l’infant dintre d’un context relacional on construir vincles que aportin la seguretat i estat de calma necessari per descobrir, explorar i aprendre de la experiència compartida. Infants i famílies necessiten referents estables i professionals sensibles, flexibles i amb una actitud d’escolta i atenció que respongui a la nostra missió amb responsabilitat.

 

Per aquest motiu volem:

 

 • Crear un model d’ escola on s’ estableixin vincles de confiança i seguretat que promoguin la relació, la comunicació i la interacció.
 • Organitzar grups d’ infants segons edat evolutiva i necessitats específiques
 • Organitzar ambients d’ aprenentatge des de l’ experimentació, l’ acció i la comunicació
 • Les activitats quotidianes com a eix transversal per al procés educatiu
 • Promoure la participació de les famílies en la vida de la llar d’ infants
 • Treball en equip i formació dels professionals
 • Atenció especialitzada per atendre la diversita

Professionals

Oferim professionals en l’àrea d’educació i desenvolupament infantil compromesos en:

 • Acompanyar per donar seguretat psicoafectiva
 • Observar per tenir en compte els desitjos i curiositats dels infants
 • Comunicar des de diferents llenguatges per afavorir l’intercanvi i posar en paraules allò que veuen, senten i experimenten
 • Escoltar i tenir una atenció que tingui en compte la individualitat de cada un
 • Respectar les necessitats de cada infant i del grup afavorint la relació i la cooperació
Olorien Profesionales