Nou Centre Infantil Olorien

Synaptia Health Group ha posat en marxa el Centre Infantil Olorien, iniciant així el seu projecte a l’àrea educativa.

OLORIEN és un centre infantil per a nens i nenes de 4 mesos a 3 anys al barri de Sant Martí, Barcelona.

Olorien és un centre infantil ubicat al barri de Sant Martí de Barcelona, que té com a objectiu principal estimular el desenvolupament dels nens des dels 0 als 3 anys. Aquest projecte està dirigit per Neus Marí, mestra i psicopedagoga amb àmplia experiència en el desenvolupament perinatal i l’atenció primerenca, que juntament amb un excel·lent equip d’educadores portaran a terme el projecte amb la màxima cura de les famílies i fomentant el desenvolupament dels fills /es des de la relació, el joc i el respecte pel seu desenvolupament. El Centre Infantil Olorien és una part fonamental del projecte educatiu de Synaptia Health Group, l’empresa matriu i l’origen de tot aquest projecte. Olorien és el nom d’un elefant que tenim apadrinat amb allò que ens va semblar significatiu fer servir aquesta imatge pel que la nostra tasca representa, la cura cap als nens i cap a un projecte que no podia continuar.

Qui som

Synaptia Health Group, va fer els seus primers passos en l’estudi i el foment del neurodesenvolupament dels nens des del seu naixement, amb una cura especial de la família i els aspectes relacionals que faciliten aquest desenvolupament. El nostre equip està format per un gran grup de professionals pediàtrics, terapèutics i educatius que pretenen transmetre les cures cap al nen i la família des d’una perspectiva integradora sent un projecte que ha anat creixent per poder atendre no només a l’àmbit de la salut sinó també a l’àmbit educatiu i del desenvolupament infantil.

El nostre valor diferencial és oferir un servei educatiu de 0 a 3 anys que contempli el desenvolupament integral del nen des d’una perspectiva evolutiva, global i adaptada a les necessitats de cadascú, de manera que la nostra filosofia de treball parteix d’una mirada sensible i respectuosa sobre el procés evolutiu, comptant amb un equip professional amb experiència en el camp de l’educació, la psicologia i la pediatria.

El nostre projecte educatiu contempla una cura i una atenció especial en el desenvolupament integral del nen, seguint un model pedagògic de l’escola activa, que parteix de les necessitats i interessos dels nens i les nenes, sent la funció de l’educador acompanyar i facilitar que siguin capaços de construir els seus propis aprenentatges. A més, es dóna importància a vincle, la interacció, el joc, la participació i el trilingüisme, essent un valor dins l’entorn on es troba el centre.

Entenem que el nostre centre infantil de 0 a 3 anys actua com un annex a la família, valorant la cura especial envers els infants que asseguri la vinculació i el benestar psicoafectiu per poder participar i beneficiar-se de l’estimulació que se li ofereixi fora del context familiar. Per això, és fonamental tenir cura de la transició afavorint el paper dels pares dins del context educatiu i oferint espais que acompanyin tant el procés de criança com de separació saludable dels seus fills/filles.