Proposta Didàctica

Valors i Emocions per Créixer Feliços

Curs Escolar 23-24

El curs escolar 2023-24 el volem dedicar a els  Valors i Emocions per Créixer Feliços, lema que ens acompanyarà durant el curs i que treballarem junts família i escola. Aquest tema ens ajudarà a planificar activitats, dinàmiques i tallers partint des de l’entorn més proper de l’infant per poder experimentar i aprendre dels diferents contextos on es desenvolupa. 

En el dia a dia de l’escola anirem oferint propostes didàctiques mensuals que cobraran vida i significació per cada infant i grup amb la integració de les motivacions i inquietuds que els educadors anirem observant i captant de cada un d’ells, tenint en compte també les inquietuds de les famílies. 

Relacionarem Valors i Emocions fonamentals per atendre i acompanyar en la criança i educació dels nostres petits integrant les competències i sabers amb les rutines i activitats diàries per donar un sentit pràctic i vivencial de cada proposta didàctica. 

 

Objectius generals de la proposta

Volem oferir oportunitats d’aprenentatge on alumnes, docents i famílies siguem capaços de:

  • Ser més conscients de les seves emocions procurant afavorir el seu reconeixement i l’expressió de les seves necessitats.
  • Adquirir valors connectats amb l’autocura, el desenvolupament psicoafectiu i l’autonomia.
  • Desenvolupar la seva individualitat a través dels diferents llenguatges i des de la relació la interacció amb l’entorn i els altres.
  • Aprendre des de la cultura, l’art i l’entorn sociocultural on vivim que ens proporciona la comunitat.

A més, la proposta vol incidir en la col·laboració i participació de les famílies per fer una reflexió conjunta sobre els valors que anem a treballar. Les unitats didàctiques tindran en comte activitats per desenvolupar amb família. L’equip educatiu contemplarà en la programació mensual les dinàmiques més adients en cada unitat amb propostes úniques i engrescadores per aprendre, gaudir i emocionar-nos junts. 

Avaluació del procés evolutiu dels infants

Entenem l’ avaluació com un continu en el qual l’ infant va desenvolupant diferents capacitats i habilitats tenint en compte el seu moment evolutiu i edat, amb la qual cosa el seguiment serà global i de manera continuada mitjançant l’ observació i determinació dels seus avenços a partir de les fites de desenvolupament i continguts que es vagin plantejant en cada moment. 

 

Dins de la nostra perspectiva relacional i contemplant les particularitats i ritmes d’ aprenentatge de cada infant, l’ avaluació serà supervisada per part d’ un professional psicopedagog juntament amb les educadores i coordinador/a responsables de cada grup i centre per tal de valorar els avenços i possibles signes d’ alarma que puguin limitar el procés de desenvolupament i d’ aprenentatge de l’ alumnat. Aquesta informació serà recollida en un document que es facilitarà a la família i que servirà per tenir el seguiment evolutiu i adaptat en cada cas. Els informes d’avaluació s’entregaran un al finalitzar el primer trimestre i un al finalitzar al curs.  

 

També som conscients de la necessitat de fer una avaluació del propi procés d’ensenyament i aprenentatge així com la nostra tasca educativa pel que es realitzaran reunions i coordinacions entre la direcció, els coordinadors de centre i els mestres per poder analitzar la consecució de la programació i el seguiment del nostre ideari i projecte educatiu.