Que oferim?

Una educació respetuosa pels infants i un acompanyament a la criança per a les famílies

Un dia a Olorien trobarem

Moments ...

… per procurar un vincle segur amb les famílies i els infants
… per escoltar-nos, comunicar i crear junts
… per descansar en un ambient de calma i seguretat
… per gaudir d’una alimentació saludable i respectuosa
… per jugar descobrint, explorant i compartint experiències
… per estimular i aprendre atenent a cada moment evolutiu
… per connectar amb un mateix i amb els altres a l’aire lliure

Si esteu preparats per obtenir més informació, ens encantaria que vingueu a visitar-nos

El currículum a l'educació infantil

La nostra proposta pedagògica es fonamenta en l’article 21/2023, del decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació infantil. Es tracta d’un currículum que fa possible el desenvolupament integral i harmònic dels infants en totes les seves dimensions, proporcionant-los un ambient de benestar, relació i aprenentatges en què se sentin acollits, amb la presència propera de les famílies, l’equip educatiu i l’entorn. El disseny universal per a l’aprenentatge i la personalització de les propostes, entre d’altres, promouen i reforcen el sentit dels aprenentatges de tots els infants, respectant i promovent cada una de les seves identitats, per garantir la igualtat d’oportunitats de tots i cadascun dels nens i nenes, avançant en un model de sistema educatiu inclusiu.

 

Per dur a terme les activitats i propostes, tot l’equip educatiu, planifica els criteris d’intervenció en els diferents àmbits d’experiència, tenint en compte que totes les situacions i vivències quotidianes són educatives i han d’estar previstes i considerades com a escenaris educatius globals d’aprenentatge. Hi ha d’haver continuïtat educativa durant tota la jornada, per tant, cal evitar els trencaments entre els moments de les activitats de cura i atenció diàries, el joc espontani de l’infant i les situacions d’aprenentatge planificades per l’equip educatiu.  Treballarem per estimular els tres eixos de desenvolupament:

pic-24
h-15

Aspectes metodològics

El nostre projecte educatiu contempla una cura i atenció especial en el desenvolupament integral de l’ infant, seguint un model pedagògic relacional i de l’ escola activa, que parteix de les necessitats i interessos dels infants, essent la funció de l’ educador acompanyar i facilitar que ells siguin capaços de construir els seus propis aprenentatges. A més, es dona importància al vincle, la interacció, el joc, la psicomotricitat per tal d’ oferir experiències d’ aprenentatge que promoguin el desenvolupament personal, social, cultural i l’ autonomia. 

 

Ens guiem per diferents pedagogs i metodologies que ens ajuden a poder organitzar i planificar tant les activitats com els grups i els espais per poder aconseguir les finalitats proposades, com per exemple: 

 

 • Vigotsky i la seva teoria cognoscitiva.
 • Piaget i les etapes del desenvolupament. 
 • Emmi Pikler i el valor d’humanitzar. 
 • Montessori i la cura de l’ambient d’aprenentatge. 
 • Reggio Emilia i la pedagogia relacional i de l’escolta 
 • Winnicott i les aportacions de en quant a la família, educació i creativitat.

Proposta d'activitats

Durant el curs escolar es seguirà un horari per tal de tenir en compte les necessitats dels infants i la programació d’activitats didàctiques destinades a la cura i estimulació partint dels eixos de desenvolupament que es marquen a l’educació infantil. A continuació, us proporcionem les propostes que donaran nom a els sabers i competències a desenvolupar en cadascun dels eixos. 

 

EIX 1. UN INFANT QUE CREIX AMB AUTONOMIA I CONFIANÇA 

 • UN COS QUE CREIX, UN COS QUE CANVIA. Treballarem el cos, el moviment i l’autonomia 
 • EMOCIONS EN ACCIÓ. Treballarem el desenvolupament de l’afectivitat i socialització 
 • COS EN MOVIMENT. Treballarem l’ orientació en l’espai i organització en el temps.
 • CUIDA I APREN. Treballarem els hàbits de vida saludable per a l’autocura i la cura de l’entorn 

 

EIX 2. UN INFANT QUE ES COMUNICA AMB DIFERENT LLENGUATGES 

 • ESCOLTA ACTIVA. Treballarem la intenció i elements de la interacció comunicativa 
 • TRIBU LECTORA. Aprendrem des de la Literatura infantil 
 • RACÓ MATEMÀGIC. Treballarem des del llenguatge matemàtic 
 • Estimularem la comunicació des del llenguatge i expressió musical 
 • TALLER CULTURA EN COLORS. Gaudirem aprenent des del llenguatge i l’expressió artística
 • EMOCIONS EN MOVIMENT. Treballarem el llenguatge i l’ expressió corporal 

 

EIX 3. UN INFANT QUE DESCOBREIX L’ENTORN AMB CURIOSITAT 

 • EXPLORADORS CURIOSOS. Estimularem a partir del diàleg corporal amb l’entorn, l’exploració d’objectes i materials 
 • RACÓ CIENTÍFIC. Afavorirem la curiositat, el pensament científic, el raonament lògic i la creativitat.
 • GUARDIANS DE LA NATURA . treballarem la indagació en el medi natural, afavorint la cura, la valoració i el respecte 

 

Altres activitats 

 • Excursions i sortides 
 • Activitats amb la família  
 • El llibre de l’Escola: Les Aventures d’Olorien 
 • Curset de piscina 

Participació familiar a l'escola

Som conscients de que família i escola tenim una responsabilitat compartida en l’educació dels seus fills i filles i és fonamental establir una relació de confiança afavorint moments de comunicació i intercanvi entre les pròpies famílies i amb els diferents professionals de la comunitat educativa. Per això tindrem diferents espais i modalitats per trobar-nos, compartir i aprendre junts en aquest període tant de manera individual com grupal. 

 

Àmbit grupal: 

 • A l’iniciar el curs, reunió amb les famílies noves per conèixer millor funcionament i atendre al procés d’adaptació
 • Un cop iniciat i realitzat el procés d’adaptació, reunió amb totes les famílies amb la direcció i l’equip docent per conèixer-nos i compartir les finalitats del projecte durant el curs escolar
 • Reunió trimestral de cada grup amb el seu tutor/a per conèixer les intencions educatives segons el grup d’edat
 • Comunicació mensual en agenda de la proposta de programació
 • Comunicacions esporàdiques en agenda segons activitats específiques com festes, sortides, etc. 
 • Comunicació diària en l’agenda per cada grup on s’especificaran els aspectes més rellevants de la jornada
 • Altres accions com: xerrades, celebracions o tallers específics segons la programació

 

Àmbit individual: 

 • Entrevista inicial per conèixer el projecte, instal·lacions i funcionament general
 • Un cop matriculats, entrevista individual amb el/la tutor/a per conèixer millor funcionament i necessitats de l’infant i organitzar procés d’adaptació
 • Entrevistes personals amb direcció, coordinador o tutor quan es consideri necessari
 • Agenda diària on s’especifiquen aspectes significatius del dia a dia.
 • Diàriament intercanvi al inici i al finalitzar la jornada entre família i tutor per donar la informació més rellevant del dia
 • Entrega d’informes individuals sobre el seguiment evolutiu dels seus fills
 • Servei d’atenció administrativa via Mail, telèfon o vídeo trucada

 

Fora de l’horari escolar, les famílies disposaran d’altres serveis com: 

 • Espais en família per realitzar tallers i projectes
 • Xerrades de professionals
 • Espais de criança i joc 
 • Atenció psicopedagògica
 • Valoració i seguiment evolutiu
 • Sessions de tutories 
 • Activitats Extraescolars